2010/11/13

na Ukrainie dalej nie potrafią się wyzbyć sowieckiej przeszłości.

No comments: