2011/11/29

znowu ptactwo. krk&wro.

Nocturne

2011/11/27

2011/11/11

11/11/11no to w Wawie 'Polacy' się popisali...

2011/11/09

2011/11/04

war-sodawno nie było ludzi